Activeren

Activering

Powerclass Psychologische Veiligheid

Een duwtje in de rug om snel vaart te maken met werken aan psychologische veiligheid. Je leest van te voren het boek en bepaalt in grove lijnen wat de aandachtspunten zijn waar je aan wilt werken. Gedurende een eendaagse sessie krijg je tools en werkvormen aangereikt om jouw ideeën concreet te maken en te vertalen in te nemen stappen. Vervolgens ga je drie weken gericht aan de slag. Daarbij word je ondersteund door zelfgekozen deelnemers en door de begeleiders. Na drie weken vindt een sessie van een dagdeel plaats, waarbij je door middel van ‘intervisie’ samen met anderen uit de groep terugblikt op de gemaakte vorderingen en waarbij vervolgens ook de puntjes op de i worden gezet. 

Wat je kunt verwachten: 

  • Een korte en krachtige ‘boost’, c.q. een gericht duwtje in de rug om sneller en effectiever aan de slag te gaan
  • Speednotes waarin de kern nogmaals kort wordt aangegeven
  • Tools en werkvormen waarmee je zelf aan de slag gaat om tot en concret en realiseerbare acties te komen
  • Ondersteuning bij je veranderpogingen in de vorm van extra tips
  • Terugkoppeling op gemaakte vorderingen door middel van intervisie

 

Optioneel: mocht je er nog niet helemaal klaar voor zijn om een vliegende start te maken, dan kun je ook een gerichte (online) persoonlijke coaching aanvragen.  

 

Boost Week (voor teams)

Een wat intensiever traject, waarbij je met het team gedurende een week aan de slag gaat om aan een klimaat van psychologische veiligheid te werken. We gaan te werk volgens de bewezen stapsgewijze aanpak die in het boek staat vermeld. Dit betekent: 

  • Dag 1: Search. Herkennen en erkennen van de startsituatie. Hoe is het met de psychologische veiligheid in het team gesteld. Welke patronen zien wij? Wat zijn de gemeenschappelijke verbeteropgaven van het team. 
  • Dag 2: Start en See. Hoe ziet het ideale toekomstbeeld er concreet uit? Kunnen we daar een levendige visualisatie van maken? Welke rol willen en kunnen de individuele teamleden spelen om dat beeld te realiseren? Aan welke randvoorwaarden dient te worden voldoen? 
  • Dag 3: positieve energie tanken. Wat is de hoeveelheid en kwaliteit van de energie binnen het team? Waar krijgt men energie van, waar wordt energie gelekt? Wat kunnen we doen om met meer energie (en minder energieverlies) aan de slag te gaan. 
  • Dag 4: Laatste voorbereiding en dan aan de slag! Verbeteraanpak nogmaals goed doorleven. Mogelijke obstakels onder ogen zien. En eerste stappen formuleren. Vervolgens spelenderwijs aan de slag aan de hand van het ‘Psychologische Veiligheid Game’. Je doorloopt hierin in twee dagdelen een volledige cultuurverandering. 
  • Dag 5: Afronden van tweede deel van het ‘Psychologische Veiligheid Game’. Evaluatie en conclusie. Bijstellen van de verbeterplannen. Wrap up van de Boost Week 

 

Optioneel: extra (team)coaching of begeleiding in de weken na de Boost Week